Block Splitter

Tehničke karakteristike:
Sila 30t
Širina otvora rama 600mm
Maksimalna širina za cepanje 550mm
Maksimalna visina za cepanje 250mm
Minimalna visina za cepanje 20mm
Dimenzija mašine 1000 x 1220 x 2050
Težina 850kg
Pritisak ulja 160bar
Hidraulično ulje HM 46
Napon 3NPE 400/230V
Instalisana snaga 4 kW

Comments are closed