BS-15

Glavne odlike:
 • Pogodne su za proizvodnju svih vrsta betona,
 • Mobilne – lako se utovaraju na kamion ili u kontejner,
 • Kompaktne – zauzimaju malo prostora,
 • Mogu se instalirati za jedan dan,
 • Niska cena,
 • Mala ulaganja u pripremu temelja,
 • Poluautomatske ili automatske.
Opcione odlike:
 • Dozator aditiva,
 • Dozator boja (tečnih ili praškastih),
 • Senzori za vlagu,
 • Štampanje izveštaja o svakoj pojedinačnoj recepturi,
 • Modemska veza sa tehničkom podrškom Metalike.
Tehnički podaci:
Kapacitet 15m3/h
Geometrijska zapremina mesalice 750l
Radna zapremina mesalice 0.33m3
Vaga za agregate Ne
Vaga za cement 200kg
Vaga za vodu Opcija
Vodomer impulsni Da
Broj agregata 3-4
Zapremina po kosu agregata 7.5m3
Ispusna visina 1.4-4m
Automatski rad Da
Instalisana snaga (trofazna) 20-35kW

[writer_slider attachment_ids=“527,529 „]

Comments are closed