BS-15L

Glavne odlike:
 • Pogodne su za proizvodnju svih vrsta betona,
 • Mobilne – lako se utovaraju na kamion ili u kontejner,
 • Kompaktne – zauzimaju malo prostora,
 • Mogu se instalirati za jedan dan,
 • Niska cena,
 • Mala ulaganja u pripremu temelja,
 • Poluautomatske ili automatske.
Opcione odlike:
 • Dozator aditiva,
 • Dozator boja (tečnih ili praškastih),
 • Senzori za vlagu,
 • Štampanje izveštaja o svakoj pojedinačnoj recepturi,
 • Modemska veza sa tehničkom podrškom Metalike.
Tehničke karakteristike:
Kapacitet 15 m3/h
Geometrijska zapremina mešalice 750 l
Radna zapremina mešalice 0.33 m3
Vaga za agregate Ne
Vaga za cement 200 kg
Vaga za vodu Opcija
Vodomer impulsni Da
Broj agregata 3 – 4
Zapremina po košu agregata 7.5 m3
Ispusna visina 1.4 – 4 m
Automatski rad Da
Instalisana snaga (trofazna) 20-35 kW

Comments are closed