BS-30/BS-60

Glavne odlike:
 • Pogodne su za proizvodnju svih vrsta betona,
 • Mobilne – lako se utovaraju na kamion ili u kontejner,
 • Kompaktne – zauzimaju malo prostora,
 • Mogu se instalirati za jedan dan,
 • Niska cena,
 • Mala ulaganja u pripremu temelja,
 • Poluautomatske ili automatske.
Opcione odlike:
 • Dozator aditiva,
 • Dozator boja (tečnih ili praškastih),
 • Senzori za vlagu,
 • Štampanje izveštaja o svakoj pojedinačnoj recepturi,
 • Modemska veza sa tehničkom podrškom Metalike.
Tehničke karakteristike:
Kapacitet 30/60m3/h
Geometrijska zapremina mešalice 1000/1500 l
Radna zapremina mešalice 0.5/1 m3
Vaga za agregate Da
Vaga za cement 300/600 kg
Vaga za vodu Opcija
Vodomer impulsni Da
Broj agregata 3-4
Zapremina po košu agregata 10/20 m3
Ispusna visina 1.4-4 m
Automatski rad Da
Instalisana snaga (trofazna) 55/80 kW

Comments are closed