C-1200

C-1200 proizvodi betonske cevi prečnika od 300-1200mm vibriranjem jezgra kalupa. Glavni deo mašine postavlja se u betonsku šahtu po crtežu proizvođača. Manji deo za oblikovanje gornjeg dela cevi elektro i hidraulične komande nalaze se iznad šahte. U početnom položaju alaz za cevi nalazi se u šahti. Punjenje alata uz istovremeno vibriranje vrši se klasičnim kolicima ili transportnom trakom za beton.

Kada se alat napuni do vrha isključe se vibratori, skine se višak materijala i uključi oblikač gornjeg dela cevi koji može biti hidraulični i ručni. Po završetku oblikovanja oblikač se zbacuje u stranu.

Za proizvodnju do fi 600 potrebno je 2 radnika, a preko fi 600 potrebno je 3 radnika.

Tehničke karakteristike:
Ukupna dužina šahte [mm] 4100
Ukupna dubine šahte [mm] 2150
Ukupna širina šahte [mm] 3470
Ukupna visina iznad šahte [mm] 1660
Masa mašine [kg] 2200
Instalisana snaga [kW] 18
Proizvodni kapacitet mašine [komada cevi/8h]
cevi Ø300 60
cevi Ø400 57
cevi Ø500 55
cevi Ø600 51
cevi Ø1000 40
Precnici cevi [mm] Ø200 ÷ Ø1200
Dužina cevi maximalno [mm] 1000
Upravljanje elektricno
Glavni delovi mašine:
  • postolje glavnog hidrauličnog cilindra,
  • hidraulični cilindar sa nosačem jezgra,
  • spoljna odloga sa vibratorima,
  • noseće rešetka sa pločom,
  • oblikač sa konzolom.

Izrađena cev se istiskuje iz spoljne oplate (koja ostaje u šahti) u visinu poda sa jezgrom i prstenom – podmetačem. Sveža cev se zatim prihvata sa prstenom u kolica za transport, a jezgro se uvlač nazad u šahtu i oslobađa cev za transport na mesto za sušenje.

Comments are closed