C-600

C-600 je mašina za proizvodnju nearmiranih betonskih cevi principom rotacione glave. Mašina se sastoji od glavnog i radnog dela sa pogonskom grupom i sistemom za podizanje rotacione glave, spoljašnjeg alata, rotacione glave i pomoćnih prstenova za oblikovanje donje strane cevi.

Princip rada: nauljeni spoljni alat sa prstenom se postavi na postolje mašine i rotaciona glava se spusti na dno kalupa. Punjenje alata se vrši sa gornje strane, ručno ili pokretnom trakom. Rotacijom glave sa lopaticama beton se sabija ispod glave istovremeno istiskujući glavu prema gore, ostavljajući otvor nazivnog prečnika cevi. Gornji deo cevi se oblikuje posebnim alatom. Izrađena cev se komplet sa alatom i prstenom nosi na mesto za sušenje gde se otvara spoljni alat i skida sa cevi. U međuvremenu se postavlja drugi alat da bi se ponovila ista operacija. Za svaki prečnik cevi potrebno je imati najmanje jedan spoljni alat i jednu rotacionu glavu, a broj prstenova-podmetača diktira broj otpresovanih cevi. Kao potrošni materijal pojavljuje se ulje i lopatice.

Tehničke karakteristike:
Ukupna dužina mašine [mm] 2700
Ukupna visina mašine [mm] 3500
Ukupna širina mašine [mm] 200
Masa mašine [kg] 3500
Instalisana snaga pogonskog elektromotora [kW] 11
Instalisana snaga elektromotora hidroagregata [kW] 1.5
Proizvodni kapacitet mašine do 20 cevi na sat
Prečnici cevi [mm] Ø300 ÷ Ø800
Dužina cevi [mm] 1000 mm
Upravljanje električno
Cev Ø300 2 manganske lopatice
Cev Ø400 2 manganske lopatice
Cev Ø500 2 manganske lopatice
Cev Ø600 2 manganske lopatice
Cev Ø800 2 manganske lopatice

Comments are closed