FERT-1

FERT-1 vrši ubacivanje binor nosača u keramičku kanalnicu, ispunjavanje i vibriranje betona. Linija se sastoji od tri celine:

  • stola za montiranje gredice,
  • mešalice od 700l sa dozatorom i
  • stolom za odlaganje sa vibratorom.

Cela linija je sinhronizovana i opslužuje je dva ili tri radnika.

Tehničke karakteristike:
Ukupna dužina mašine [mm] 14000
Ukupna visina mašine [mm] 1800
Ukupna širina mašine [mm] 2800
Maximalna dužina gredice [mm] 6500
Masa mašine [kg] ~ 1550
Instalisana snaga [kW] 4.5
Pogon hidraulični
Upravljanje ručno
Kapacitet [mm/h] 1000
Broj radnika koji oslužuju mašinu 4
Korpa za podizanje agregata ne
automatski odlagac gotovih gredica ne
Linija može biti opremljena:
  • korpa za podizanje peska i cementa zapremine 0.1 m3,
  • automatski odlagač za gotove gredice,
  • vodomer za doziranje vode.

Comments are closed