IS-12

IS-12 je automatska linija za ispravljanje armature principom letećih čaura. Osim ispravljanja automat očisti armaturu od svih prljavština.

Komplet linija se sastoji od koturače za prihvat kotura sa armaturom, mašine za ispravljanje i prihvatnog stola za ispravljenu armaturu koji je u člancima a broj članaka bira kupac.

Opis rada:

Kada se armatura postavi na koturaču jedan kraj se ubaci ručno na prvi vučni valjak koji dalje vuče armaturu do noža. Mašina se podesi za željeni profil armature a dužina i broj komada se zadaju na tastaturi i zadata vrednost se očitava na ekranu.

Mašina se izrađuje u više veličina od 12, 14 i 16 cm

Težina linije je 1500kg.

Izrađujemo ispravljačice koji ispravljaju i seku armaturu do fi 14 i fi 16.

Tehničke karakteristike:
Ukupna dužina mašine bez prihvatnog stola 2.2m
Ukupna visina mašine 2.2m
Ukupna širina mašine 1m
Masa mašine bez vitla i prihvatnog stola 1200kg
Instalisana snaga 5.5kW
Prečnik neorebrenog čelika fi:6 – fi:16
Prečnik orebrenog čelika fi:6 – fi:12
Radna brzina 25 m/min
Pogon hidraulični
Upravljanje elektronsko
Hlađenje vodeno

Comments are closed