IS-16

IS-16 je automatska linija za ispravljanje armature principom letećih čaura. Osim ispravljanja automat očisti armaturu od svih prljavština.

Komplet linija se sastoji od koturače za prihvat kotura sa armaturom, mašine za ispravljanje i prihvatnog stola za ispravljenu armaturu koji je u člancima a broj članaka bira kupac.

Opis rada

Kada se armatura postavi na koturaču jedan kraj se ubaci ručno na prvi vučni valjak koji dalje vuče armaturu do noža. Mašina se podesi za željeni profil armature a dužina i broj komada se zadaju na tastaturi i zadata vrednost se očitava na ekranu.

Mašina se izrađuje u više veličina od 12, 14 i 16 cm. Težina linije je 1500kg.

Izrađujemo ispravljačice koji ispravljaju i seku armaturu do fi:14 i fi:16.

Tehničke karakteristike:
Ukupna dužina mašine bez prihvatnog stola 2.4m
Ukupna visina mašine 1.7m
Ukupna širina mašine 1.3m
Masa mašine bez vitla i prihvatnog stola 1400kg
Instalisana snaga 11kW
Prečnik neorebrenog čelika fi:6 – fi:16
Prečnik orebrenog čelika fi:6 – fi:12
Radna brzina 30 m/min
Pogon hidraulični
Upravljanje elektronsko
Hlađenje vodeno

Comments are closed