MB-250

Glavne odlike:
 • Pogodne su za proizvodnju svih vrsta betona,
 • Mobilne – lako se utovaraju na kamion ili u kontejner,
 • Kompaktne – zauzimaju malo prostora,
 • Mogu se instalirati za jedan dan,
 • Niska cena,
 • Mala ulaganja u pripremu temelja,
 • Poluautomatske ili automatske.
Opcione odlike:
 • Dozator aditiva,
 • Dozator boja (tečnih ili praškastih),
 • Senzori za vlagu,
 • Štampanje izveštaja o svakoj pojedinačnoj recepturi,
 • Modemska veza sa tehničkom podrškom Metalike.
Tehničke karakteristike:
Kapacitet 5-8 m3/h
Geometrijska zapremina mešalice 450 l
Radna zapremina mešalice 0.25 m3
Vaga za agregate Da
Vaga za cement Da
Vaga za vodu Ne
Vodomer impulsni Da
Broj agregata 2
Zapremina po kosu agregata
Ispusna visina 1.4 m
Automatski rad Poluautomatski
Instalisana snaga (trofazna) 11 kW

Comments are closed