MBT-500V

Proizvod nove generacije, KOMPAKTNA BETONSKA BAZA MBT-500V i MBT-750V sadrži mešalicu vertikalne osovine sa lopaticama, turbinskog tipa i koševe za agregat. Manganske lopatice u mešalici su izmenljive i podesive da bi obezbedile stalni kvalitet mešanog betona. Vaga za cement i agregate se nalazi iznad mešalice i preko mernih ćelija je povezana sa PLC-om koji kontroliše proizvodnju betona. Voda se dozira preko impulsnog vodomera (zahteva se stabilan pritisak vode u dovodnoj instalaciji). Transport agregata iz koševa do mešalice se vrši preko trakastog transportera. Sve funkcije su automatske i potreban je samo jedan opretater. MBT-750V i MBT-500V se mogu opremiti pužnim transporterom za cement. Fabrike tipa MBT su konstruisane i izrađene prema svim sigurnosnim zahtevima.

Tehničke karakteristike:
Kapacitet 8 m3/h
Geometrijska zapremina mešalice 500 l
Radna zapremina mešalice 0.25 m3
Vaga za agregate Da, iznad mešalice
Vaga za cement Da, iznad mešalice
Vaga za vodu Ne
Vodomer impulsni Da
Broj agregata 1-4
Zapremina po košu agregata 2.5-5 m3
Ispusna visina 1.4 m
Automatski rad Da
Instalisana snaga (trofazna) 15-20 kW

Comments are closed