MBT-750

Glavne odlike:
 • Pogodne su za proizvodnju svih vrsta betona,
 • Mobilne – lako se utovaraju na kamion ili u kontejner,
 • Kompaktne – zauzimaju malo prostora,
 • Mogu se instalirati za jedan dan,
 • Niska cena,
 • Mala ulaganja u pripremu temelja,
 • Poluautomatske ili automatske.
Opcione odlike:
 • Dozator aditiva,
 • Dozator boja (tečnih ili praškastih),
 • Senzori za vlagu,
 • Štampanje izveštaja o svakoj pojedinačnoj recepturi,
 • Modemska veza sa tehničkom podrškom Metalike.
Tehničke karakteristike:
Kapacitet 15 m3/h
Geometrijska zapremina mešalice 750 l
Radna zapremina mešalice 0.33 m3
Vaga za agregate Da
Vaga za cement Da
Vaga za vodu Ne
Vodomer impulsni Da
Broj agregata 1-4
Zapremina po košu agregata 2.5-5 m3
Ispusna visina 1.4 m
Automatski rad Da
Instalisana snaga (trofazna) 20-30 kW

MBT-750 sa vagom ispod mešalice, dva koša, 5-8m3/h

Comments are closed