Eco

Tehničke karakteristike: Tip silosa ECO 500 ECO 750 ECO 1000 ECO 1250 Zapremina 500 l 750 l 1000 l 1250 l Visina 125cm 155cm 155cm 165cm Težina 150kg 185kg 270kg 285kg

Kibla Classic

Tip silosa Silos classic 600l Silos classic 800l Silos classic 1200l Silos classic 1500l Zapremina (l) 600 800 1200 1500 Širina (cm) 95 106 122 131 Visina (cm) 128 152 170 195 Težina (kg) 220 250 320 360

M-250

M-250 je vertikalna mešalica sa prinudnim mešanjem betona, pogodna za spravljanje betona manje vlažnosti. Agregat se ubacuje sa gornje strane, a kada se izmeša otvaraju se vratanca sa donje strane. Lopatice se pokreću po unutrašnjosti mešalice. Tehničke karakteristike: Ukupna dužina mašine [mm] 1300 Ukupna visina mašine [mm] 1220 Ukupna širina …

Detaljnije