VP-5DSH

Jednostavna hidraulična mašina (presa) za izradu betonskih blokova i dimnjaka

VP – 5DSH je pokretna vibro presa za proizvodnju blokova za zidanje i sličnih proizvoda, koja ostavlja izrađene elemente po betonskoj podlozi. Dovoženje betona do mašine vrši se klasičnim kolicima a doziranje betona u kalup je ručno. Elementi se oblikuju u kalupu pod vibracijama elektro – vibratora pričvršćenog za kalup. Mašina se ima hidro agregat koji služi za hidraulično pokretanje mašine, za podizanje kalupa i za zabacivanje pečata kalupa.

Tehničke karakteristike:
Ukupna dužina mašine [mm] 1900
Ukupna visina mašine [mm] 1900
Ukupna širina mašine [mm] 1700
Masa mašine [kg] ~ 605
Instalisana snaga [kW] 5.5
Pogon hidraulični
Upravljanje ručno
Visina izrađenih elemenata [mm] 170 ÷ 330
Broj ciklusa / čas 40-50
Korisna površina alata [mm] 1000 x 500

Comments are closed