VPS-2000

Automaska masina za betonsku galanteriju VPS 2000 sa liftovima,linijom za povratak paleta i stanicom za pakovanje gotovih proizvoda.

Kapacitet 350m3/8h.

Comments are closed