VPS-3000

VPS-3000 je visoko produktivna stabilna vibro mašina sa odlaganjem gotovih proizvoda na drvenu paletu.

Dotur betona se vrši viljuškarom sa kiblom, transportnim trakama ili klasičnim kolicima s tim što je potrebno na mašinu dograditi korpu za podizanje betona do bunkera. Doziranje betona u kalup vrši se preko dozatora za grubi i fini beton. Oblikovanje elemenata vrši se u kalupu pod dejstvom hidrauličnog pritiska i vibracija sa gornje i donje strane kalupa.

Urađen element istiskuje se na drvenu paletu koja se pomera u zadnji deo mašine a drugi automatski zauzima njeno mesto. Na prihvatnom delu mašine može se smestiti 5 paleta sa gotovim proizvodima koji se odatle razvoze ručnim viljuškarom koji se isporučuje uz mašinu.

Osnovni delovi:
  • Bunker sa dozatorom za grubi beton,
  • Bunker za smeštaj praznih paleta kapaciteta 25 komada,
  • Dodavač praznih paleta sa odlagačem gotovih proizvoda,
  • Komandni pult sa sedištem.
VPS-3000LX GT – Tehničke karakteristike:
Proizvodna površina 1000x600mm
Visina proizvoda 40-330mm
Dimenzije palete 1150*700mm
Dozator finog betona Da
Dozator grubog betona Da
Dodavač paleta Da
Varioflex vibratori Da
Kapacitet: blokovi 200x200x400mm (8″) 770 blokova/h
Kapacitet: ploče BT-12 dvoslojne 200×200 H60mm 75m2/h
Upravljanje Poluautomatsko
Instalisana snaga [kW] 16kW
Težina 4.8t
Dimenzije mašine 7.5x2x2.7m
VPS-3000LX GT/A – Tehničke karakteristike:
Proizvodna površina 1000x600mm
Visina proizvoda 40-330mm
Dimenzije palete 1150*700mm
Dozator finog betona Da
Dozator grubog betona Da
Dodavač paleta Da
Varioflex vibratori Da
Kapacitet: blokovi 200x200x400mm (8″) 940 blokova/h
Kapacitet: ploče BT-12 dvoslojne 200×200 H60mm 80m2/h
Upravljanje Automatsko
Instalisana snaga [kW] 26kW
Težina 5t
Dimenzije mašine 7.5x2x2.7m

Comments are closed