VPS-3000+SLP-12

Linija za proizvodnju betonske galanterije VPS i Slagac paleta SLP-12.

Stacionarna linija sa slagacem paleta SLP-12 je pogodna za jeftinu i brzu proizvodnju betonskih kocki i ploča.

Po izlasku iz mašine, slagač prihvata palete sa svežim proizvodima i slaže jednu na drugu, bez odstojnika.

Kapacitet slagača je 2×6 odnosno 12 proizvodnih paleta ukupno. Kada slagač spakuje 12 paleta potrebno ih je vuljuškarom odneti na sušenje.

Rad SLP-12 je potpuno automatizovan i može se koristiti sa modelima stacionarnih mašina VPS-2000, VPS-3000 i VPS-4000.

Comments are closed