VPS-4000

VPS-4000 je visoko produktivna stabilna vibro mašina sa odlaganjem gotovih proizvoda na drvenu paletu.

Dopremanje betona do mašine vrši se viljuškarom sa kiblom i transportnim trakama. Doziranje betona u kalup vrši se preko dozatora za grubi i fini beton. Oblikovanje elemenata vrši se u kalupu pod dejstvom hidraulicnog pritiska i vibracija sa gornje i donje strane kalupa.

Uraden element istiskuje se na drvenu paletu koja se pomera u zadnji deo masine, a odatle lift podiže u vis. Lift ima kapacitet 5–10 paleta u zavisnosti od visine elemenata. Odatle se palete specijalnim adapterom policom transportuje na mesto za sušenje.

Za proizvodnju 375 kom blokova 20x20x40 na sat potrebno je minimum 300 paleta i 60 polica za dnevnu proizvodnju.Pri visini betonskih elemenata od 120 – 330 mm polica prihvata 5 paleta. Za proizvodnju plocica kapaciteta 55 m2 na sat potrebno je minimum 720 paleta i 72 police za dnevnu proizvodnju. Pri visini betonskih elemenata do 120 mm polica prihvata 10 paleta. .

Dimenzije prostora su orjentacione, linija se može prilagoditi Vašem prostoru.

Potreban broj radnika:
  • 1 rukovodilac na mašini,
  • 1 viljuškarista.
Za puštanje opreme u rad sem navedenih investitor treba obezbediti:
  • agregat (frakcija),
  • cement,
  • vodu,
  • drvene palete za VPS-4000,
  • radnike za obuku,
  • priključak struje.
VPS-4000LX GT – Tehničke karakteristike:
Proizvodna površina 1000x800mm
Visina proizvoda 40-330mm
Dimenzije palete 1150*1000mm
Dozator finog betona Da
Dozator grubog betona Da
Dodavač paleta Da
Varioflex vibratori Da
Kapacitet: blokovi 200x200x400mm (8″) 1.100 blokova/h
Kapacitet: ploče BT-12 dvoslojne 200×200 H60mm 96m2/h
Upravljanje Poluautomatsko
Instalisana snaga [kW] 29kW
Težina 5.5t
Dimenzije mašine 9.5x2x2.7m
VPS-4000LX GT/A – Tehničke karakteristike:
Proizvodna površina 1000x800mm
Visina proizvoda 40-330mm
Dimenzije palete 1150*1000mm
Dozator finog betona Da
Dozator grubog betona Da
Dodavač paleta Da
Varioflex vibratori Da
Kapacitet: blokovi 200x200x400mm (8″) 1.200 blokova/h
Kapacitet: ploče BT-12 dvoslojne 200×200 H60mm 100m2/h
Upravljanje Automatsko
Instalisana snaga [kW] 36kW
Težina 5.8t
Dimenzije mašine 9.5x2x2.7m

Comments are closed